TOEKOMSTPROJECTEN

Projecten die ik altijd nog eens wil maken:

Fotografisch portret van politieke partijen en hun kiezers:
Wat zegt het beeld over het type partij, het DNA?

Een toneelstuk over campagnevoeren op de Parade (Parade maken IS campagnevoeren!)

Theater en filmproducties over campagnes en politiek

Een portretreeks van bestuurders, over het leven na de politiek

Een serie over macht; wat dat doet met bestuurders en de mensen er om heen